Sukukokouksen päätöksiä

Sukuseuran vuosikokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Tero Vähäkankaan. Tero on 35 vuotias veturinkuljettaja, asuu Vähäkankaalla, polveutuu Emanuelin sukuhaaraan. Hanna Karsikas Efraimin sukuhaara halusi luopua puheenjohtajan tehtävistä, mutta valittiin vielä hallituksen jäseneksi. Muut henkilövalinnat hallitukseen olivat, varapuheenjohtajana jatkaa Pekka Vilkuna Nivalasta, Anna-Kretan sukuhaara, muut hallituksen jäsenet Mervi Jutila Alavieskasta Efraimin sukuhaara, Irma Teirilä Oulusta Jaakobin sukuhaara, Annukka Latvala Seinäjoelta Emanuelin sukuhaara, Jouko Hannula Fredrikin sukuhaara, Tapio Vähäkangas Emanuelin sukuhaara ja Esko Saari  Jaakobin sukuhaara Ylivieskasta. Soile Saine Fredrikin sukuhaara Kokkolasta halusi jäädä pois hallituksesta. Toiminnantarkastajina jatkavat Irma Haapala ja Marja-Leena Sorvisto.
Taloudellisista asioista merkittävin päätös oli määrätä vuotuiseksi jäsenmaksuksi 15€.
Toimintasuunnitelman mukaan seuraava sukujuhla järjestetään viiden vuoden kuluttua v 2020.