Ylivieskan Vähäkankaat sukukirja

Eeva Vähäkankaan keräämiä tietoja on täydennetty ja painos on uudistettu. Sukuseura toimi kustantajana Esko Saari ja Jouko Hannula ovat muokanneet kirjan ulkoasun.

Sukukirjaa ei ole enää saatavilla.
Kirjan hintaa alennettiin helmikuussa 2008, hinta on nyt 40 e/kpl ja jos ostaa useamman kirjan lisäksi tulee 10% alennus. Toimituskulut lisätään veloitukseen.
Kirjassa on kaikki ensimmäisen painoksen tiedot lisättynä n 2000 henkilön uusilla tiedoilla.
Kirjaa on nyt keväällä 2008 jäljellä muutama kymmenen. Viimeinen myytiin helmikuussa 2014.
Kirjan myynti, kirjat myyty loppuun.
Kirjaa myyntiä hoitaa Jorma Sorvisto Metsotie , 84100 Ylivieska, puh 08-424125 ja 0405559740. Hän hoiti aikaisemminkin myyntiä.
Esko Saarella on myös muutamia kappaleita kirjaa.
Postikortteja on myös jäljellä

Rekisteriseloste:

Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laadittu 19.7.2005 Esko Saari

1. Rekisterinpitäjä:
Nimi: Vähäkangas Sukuseura ry
Yhteystiedot:
Osoite: Kiviojantie 11, 84100 Ylivieska
Puhelin: 08 422723
Sähköposti: esko.saari@kotinet.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Esko Saari

3. Rekisterin nimi: Vähäkangas Sukuseura, tietokanta

4. Rekisterin käyttötarkoitus:
Hakemisto sisältää tietoja henkilöistä, jotka polveutuvat 1737 Iissä syntyneen ja Ylivieskassa asuneen Anders Kuulan joka eli 1737-1795 sekä tällaisen henkilön puoliso, lapset ja viimemainittujen puolisot.

Jäsenluettelon ylläpito sukututkimusta sekä sukutiedotteiden toimittamista ja muuta yhteydenpitoa varten. Sukuseura voi käyttää sukurekisterin sisältämiä tietoja toiminnan kehittämiseen ja tilastollisiin tarkoituksiin. Sukuseura voi julkaista sukurekisterin sisältämiä tietoja sähköisenä tai kirjallisena, ellei sukurekisteriin kuuluva sitä erikseen kiellä (ks. kohta 9).

5. Rekisterin tietosisältö
Hakemistoon tallennetaan henkilön etunimet, lempinimet, sukunimet, sukupuoli, syntymäaika, syntymäpaikka, kuolinaika, kuolinpaikka, hautaamisaika, ja -paikka, ammatti, vihkimisaika ja -paikka, osoite- ja puhelintiedot, kuvia ja ääninäytteitä.

6. Säännönmukaiset lähteet
henkilön itsensä ilmoittamat tiedot
henkilön sukulaisten ilmoittamat tiedot
matrikkelit ja muut julkaisut
sukututkimuksen perinteiset arkistolähteet
Väestörekisterikeskus.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Sukuseura voi luovuttaa sukurekisterin tietoja sukututkimukseen, sukuseurojen yhteistoimintaan liittyvissä tapauksissa Henkilötietolain 26§ sallimissa puitteissa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Elektroninen aineisto:
Tiedot sijaitsevat rekisterinpitäjän tietokoneessa, joka on suojattu Symantec Nortonin viruksentorjunta- ja palomuuriohjelmalla.

Manuaalinen aineisto:
Tietoja säilytetään sukuseuran arkistossa rekisterinpitäjän asunnossa.

9. Tarkastusoikeus
Hakijalla on henkilötietolain 26§ mukaan oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu hakemistoon. Tarkastuspyyntö lähetetään kohdassa 1 mainitulle henkilölle kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitettuna.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.4.2008